ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πέραν των γενικού περιεχομένου κειμένων αναλαμβάνουμε μεταφράσεις εξειδικευμένου περιεχομένου όπως:

• Νομικά κείμενα, συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις,νομοθεσίες, αγωγές, πρακτικά, πληρεξούσια κ.α.

• Ακαδημαϊκά κείμενα, βεβαιώσεις σπουδών, πτυχιακές εργασίες, αναλυτικές βαθμολογίες κ.α.

• Οικονομικά κείμενα, ισολογισμοί, τραπεζικά και   χρηματοοικονομικά κείμενα, φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά, επιχειρηματικά σχέδια και εκθέσεις 

• Τεχνικά κείμενα, εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας, τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια κ.α.

• Ιατρικά κείμενα, ιατρικές βεβαιώσεις, επιστημονικά άρθρα, ιατρικές εκθέσεις, εξετάσεις, έγγραφα για φάρμακα και θεραπευτικές αγωγές κ.α.

• Επαγγελματικά κείμενα, εταιρική αλληλογραφία, παρουσιάσεις, διαφημιστικά έντυπα, ιστοσελίδες

• Τουριστικά κείμενα, τουριστικά φυλλάδια, τουριστικοί οδηγοί κ.α.

• Πιστοποιητικά, όπως πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, διπλώματα κ.α.

 

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη μετάφραση κειμένων εξειδικευμένης ορολογίας σε τομείς όπως:

• Αεροναυπηγική

• Ναυτιλία

• Ένοπλες Δυνάμεις

• Άμυνα & Ασφάλεια

• Εξωτερική Πολιτική

• Αρχιτεκτονική /Μηχανολογία

• Πληροφορική /Τηλεπικοινωνίες

• Δημοσιογραφία/Τύπος

• Διαφήμιση

• Διεθνής ανάπτυξη

Leave a comment