Δήμητρα Γουγκάκη

Το κυριότερο όπως πληροφορούμαι από συνεργάτες μου στο εξωτερικό είναι η “εμπορική” αξία των κειμένων σας.